كل عناوين نوشته هاي وجيهه شمسيان

وجيهه شمسيان
[ شناسنامه ]
آيا افزايش جمعيت به بحران آب دامن ميزند؟ ...... جمعه 93/11/17
راه هاي مقابله بابحران خشکسالي ...... پنج شنبه 93/10/18
قحطي آب راجدي بگيريم ...... سه شنبه 93/10/16
آب درقرآن کريم ...... سه شنبه 93/10/16
  ==>   ليست آرشيو شده ها